Telefon alarmowy
telefon
998

Ochrona danych osobowych

 
Administratorem danych osobowych jest:
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach
32-400, ul. Przemysłowa 9,
 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest:
bryg. Marcin Wolanin

Z inspektorem można skontaktować się poprzez e-mail:
daneosobowe@straz.krakow.pl

INFORMACJA DOT. DANYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z PRZYJMOWANIEM ZGŁOSZEŃ ORAZ PROWADZENIEM DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ PETENTÓW

 
Starostwo Powiatowe Myślenice Urząd Miasta i Gminy Myślenice Urząd Miasta i Gminy Sułkowice Urząd Miasta i Gminy Dobczyce Urząd Gminy Lubień Urząd Gminy Pcim Urząd Gminy Raciechowice Urząd Gminy Siepraw Urząd Gminy Tokarnia Urząd Gminy Wiśniowa