Telefon alarmowy
telefon
998

Wydarzenia

 

2019.09.10 Podsumowanie Jubileuszu Koronacji M.B. Myślenickiej

W dniu 6 września odbyło się w UM i G Myślenice spotkanie podsumowujące przygotowania i przebieg Jubileuszu 50 – lecia Koronacji Cudownego Obrazu M. B. Myślenickiej. W imieniu Parafialnego Komitetu Organizacyjnego za pracę podziękował Proboszcz ks. Zdzisław Balon. Na ręce Komendanta Powiatowego st. bryg. Sławomira Kaganka wpłynęły podziękowania dla funkcjonariuszy KP PSP w Myślenicach. Komendant Miejsko – Gminny ZOSP RP mł. bryg. Roman Ajchler oraz Prezes ZOMG ZOSP RP dh Waldemar Pachoń otrzymali podziękowanie za koordynację i udział druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W wypowiedziach podkreślano, iż pomimo dużej skali przedsięwzięcia wszystkie służby stanęły na wysokości zadania i bardzo dobrze realizowały przyjęte założenia.

 
Starostwo Powiatowe Myślenice Urząd Miasta i Gminy Myślenice Urząd Miasta i Gminy Sułkowice Urząd Miasta i Gminy Dobczyce Urząd Gminy Lubień Urząd Gminy Pcim Urząd Gminy Raciechowice Urząd Gminy Siepraw Urząd Gminy Tokarnia Urząd Gminy Wiśniowa