Telefon alarmowy
telefon
998

Wydarzenia

 

2019.11.27 Szkolenie uczniów ZS Dobczyce

W ramach współpracy ze szkołami w powiecie myślenickim do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach 25 listopada przybyli uczniowie klas liceum - pożarniczej oraz ratowniczej z Zespołu Szkół imienia ks. Józefa Tischnera w Dobczycach. W ramach wspólnych zajęć zapoznali się oni z możliwościami prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych przez strażaków PSP i OSP. Wykorzystywanym podczas tych akcji sprzętem będącym na wyposażeniu JRG Myślenice. Ponadto uczniowie klasy ratowniczej przeprowadzili ćwiczenia z wykorzystaniem strażackiego sprzętu do udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Opiekę nad uczniami prowadzili wychowawcy Monika Nowak-Wojnarowska, Paweł Kniaziowski, a z ramienia KP PSP mł. bryg. Roman Ajchler.

 
Starostwo Powiatowe Myślenice Urząd Miasta i Gminy Myślenice Urząd Miasta i Gminy Sułkowice Urząd Miasta i Gminy Dobczyce Urząd Gminy Lubień Urząd Gminy Pcim Urząd Gminy Raciechowice Urząd Gminy Siepraw Urząd Gminy Tokarnia Urząd Gminy Wiśniowa