Telefon alarmowy
telefon
998

Wydarzenia

 

2020.06.25 Włączenie OSP Krzeczów do KSRG

W dniu 24 czerwca w siedzibie OSP Krzeczów odbyła się uroczystość wręczenia Decyzji o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Decyzja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej obowiązuje od 1 maja 2020 roku. W skromnej uroczystości w okresie trwającej epidemii wzięli udział Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Sławomir Kaganek, Wójt Gminy Lubień p. Kazimierz Szczepaniec, Przewodniczący Rady Gminy p. Jan Śmiałek, Komendant Gminny ZOSP RP dh Tadeusz Wacha, Prezes OSP dh Czesław Pęczek, Naczelnik OSP dh Tomasz Marszałek. Jednostka zlokalizowana jest przy budowanym odcinku drogi ekspresowej S7 o dużym natężeniu ruchu. Odpowiednie wyposażenie sprzętowe i przeszkolona kadra pozwolą w krótkim czasie podjąć działania ratownicze na swoim terenie w celu ratowania życia i mienia mieszkańców oraz osób przemieszczających się przez teren gminy. Włączenie do KSRG jest również zobowiązaniem do stałego podnoszenia kwalifikacji i pozyskiwania sprzętu niezbędnego przy prowadzeniu różnego rodzaju działań ratowniczych. W chwili obecnej na terenie powiatu myślenickiego działa 28 jednostek OSP włączonych do KSRG oraz 42 działające poza systemem.

 
Starostwo Powiatowe Myślenice Urząd Miasta i Gminy Myślenice Urząd Miasta i Gminy Sułkowice Urząd Miasta i Gminy Dobczyce Urząd Gminy Lubień Urząd Gminy Pcim Urząd Gminy Raciechowice Urząd Gminy Siepraw Urząd Gminy Tokarnia Urząd Gminy Wiśniowa