Telefon alarmowy
telefon
998

Wydarzenia

 

2020.10.13 KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
w związku z zaostrzającą się sytuacją epidemiczną na terenie woj. małopolskiego, w tym powiatu myślenickiego, oraz ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, podjąłem decyzję o ograniczeniu z dniem 12 października 2020 r. bezpośredniej obsługi petentów przez funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Powiatową PSP będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery do Urzędu:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach
ul. Przemysłowa 9, 32-400 Myślenice
tel. 12 3734120, fax. 12 3734106

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej: kppspmyslenice@straz.krakow.pl
- lub telefonicznie: 12 3734120
- dokumenty można składać elektronicznie za pomocą rządowej platformy ePUAP

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów i komórek Komendy będzie możliwy:
- w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
- wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Komendzie. Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.pspmyslenice.pl

 
Starostwo Powiatowe Myślenice Urząd Miasta i Gminy Myślenice Urząd Miasta i Gminy Sułkowice Urząd Miasta i Gminy Dobczyce Urząd Gminy Lubień Urząd Gminy Pcim Urząd Gminy Raciechowice Urząd Gminy Siepraw Urząd Gminy Tokarnia Urząd Gminy Wiśniowa